In het kort

Dit onderdeel is slechts een samenvatting van onze privacyverklaring. Het is aanbevolen de volledige tekst te lezen.

  • Uitzendbureau A.Innovator BV maakt geen gebruik van cookies die u volgen na het bezoek van de website.
  • Uitzendbureau A.Innovator BV registreert anoniem gegevens over het gebruik van de website. Niemand kan dus achterhalen welke pagina’s u heeft bezocht.
  • U kunt ten alle tijden een verzoek indienen om de (persoons)gegevens die we van u hebben opgeslagen in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen.

Uitzendbureau A.Innovator BV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens op deze website en binnen ons bedrijf. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens we verzamelen en waar we deze gegevens voor kunnen gebruiken. Daarnaast lichten we graag toe wat voor maatregelen we hebben genomen om uw gegevens te beschermen.

Welke gegevens verzamelt Uitzendbureau A.Innovator BV en waar worden deze voor gebruikt?

Wanneer u een contactformulier invult, offerte aanvraagtof op een andere wijze uw persoonsgegevens achterlaat kan Uitzendbureau A.Innovator BV deze opslaan en bewaren. Hiermee kunnen we het contact met u faciliteren, uitvoering geven aan eventuele overeenkomsten en voldoen aan wettelijke verplichtingen. Denk in dit laatste geval bijvoorbeeld aan onze administratieplichten.

Uitzendbureau A.Innovator BV slaat veelal de volgende gegevens van u op:

  • voorletters en/of voornaam, achternaam, titels, telefoonnummer, e-mailadres, functie & organisatie;
  • Adresgegevens

Daarnaast kunnen we, indien u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven, uw e-mailadres gebruiken om u op de hoogte te houden van nieuws, tips en aanbiedingen van Uitzendbureau A.Innovator BV.

Wanneer u een account aanmaakt op uitzendbureau-innovator.nl, dan slaan wij de gegevens op die bij dit account horen, zoals uw naam, e-mailadres en wachtwoord. Uw wachtwoord wordt altijd onomkeerbaar versleuteld opgeslagen en is niet zichtbaar voor ons.

We kunnen de door u opgegeven adresgegevens gebruiken om zoekresultaten op uw locatie af te stemmen.

We kunnen uw gegevens verder gebruiken om onze dienstverlening en website verder te verbeteren. Hiervoor gebruiken we geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens die niet tot uw persoon herleidbaar zijn.

U kunt uw gegevens laten wijzigen middels contact met ons op te nemen.

Wat doet Uitzendbureau A.Innovator BV om mijn gegevens te beveiligen?

Uw gegevens kunnen ofwel op een computer, server of bij een derde partij worden opgeslagen. In al deze gevallen hebben we gepaste maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen.

Beveiliging binnen ons bedrijf

Binnen ons bedrijf zijn de volgende maatregelen genomen om de veiligheid van uw gegevens te vergroten:

  • Toegang tot uw gegevens wordt zoveel mogelijk beperkt tot de medewerkers die deze toegang vereisen voor de uitvoering van hun werk.
  • Indien uw gegevens worden opgeslagen op een PC, Laptop of smartphone worden deze apparaten beveiligd met een wachtwoord. Ook individuele bestanden waarin uw gegevens staan opgeslagen (een Excel sheet bijvoorbeeld) zijn voorzien van een wachtwoord. Deze wachtwoorden worden opgeslagen in [naam wachtwoord management software] LastPass en zijn uitsluitend via dubbele authenticatie toegankelijk (two step authentication).
  • We verwijderen uw gegevens wanneer we deze niet meer nodig hebben voor het initiële doel waarmee deze verzameld zijn.
  • Medewerkers die bij ons uit dienst treden wordt alle toegang tot onze systemen en/of wachtwoorden tot deze systemen ontzegt.

Beveiliging van onze server & website

Om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden bewaard, maakt Uitzendbureau A.Innovator BV, in samenwerking met Flexa Media, gebruik van de beveiligde servers. Deze servers worden continu voorzien van de laatste software updates.

Onze website is voorzien van een beveiligde verbinding (SSL). Tot slot gebruiken we bij het verzenden van e-mail diverse authenticatie methodes zoals SPF & DKIM.

Heeft u aanvullende vragen over de beveiliging van deze website? Dan kunt u hierover direct contact opnemen met onze partner.

Beveiligingsafspraken met derde partijen

Indien we uw gegevens aan derde partijen verstrekken maken we met deze partijen afspraken omtrent de verwerking en beveiliging hiervan (verwerkingsovereenkomst). Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien we uw gegevens opslaan in een nieuws

brieven systeem of een CRM systeem. Deze partijen kunnen op hun beurt weer andere partijen inschakelen die toegang verkrijgen tot hun systemen en daarmee tot uw gegevens. Zij maken hierover afspraken omtrent de verwerking en de beveiliging van uw gegevens met deze partijen (subverwerkers).

Mijn gegevens opvragen, inzien, wijzigen of laten verwijderen

Uitzendbureau A.Innovator BV helpt u graag inzicht te krijgen in welke (persoons)gegevens we van u hebben opgeslagen. Zodoende kunt u bepalen of deze gegevens correct zijn, of u ze wilt laten wijzigen, of dat we deze dienen te verwijderen. Mocht u daarnaast van aanbieder wisselen of de bij ons bekende gegevens eenvoudig aan een andere partij willen aanbieden, dan kunnen wij deze aanleveren. U kunt hiervoor contact met ons opnemen per e-mail of per telefoon.

Om een dergelijk verzoek snel in behandeling te nemen verzoeken wij u contact op te nemen vanaf een bij ons bekend e-mailadres of telefoonnummer. Zo weten we zeker dat we uw gegevens alleen aan u verstrekken. Lukt dit niet? Dan kunt u altijd een kopie van uw identiteitsbewijs meesturen.

Cookies en meer

Uitzendbureau A.Innovator BV maakt gebruikt van een aantal soorten cookies op haar website om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Cookies die het gebruik van de website bijhouden worden nooit aan u als persoon gekoppeld.

  • Statistieken: cookies voor statistieken geven ons inzicht in de manier waarop bezoekers de website gebruiken. Hiermee kunnen we onze website en dienstverlening nog beter op het gedrag en de wensen van onze bezoekers afstemmen.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Uitzendbureau A.Innovator BV
Zwaardvegersgaarde 128
2542TH ‘s-Gravenhage
Kvk-nr: 51063352
E-mail:info@ciftci-administratie.nl
Tel: 0653793600